Message here Uitloggen
Menu

Aarding

Inleiding

In dit artikel lees je alles over aarding. Aarding is het geleidend verbinden van objecten met de aarde. Doel van aarden is dat een object een spanning krijgt van nul volt bij bepaalde omstandigheden. Drie situaties waarbij aarding aangesproken wordt zijn:

 • Afvoeren van elektriciteit bij een blikseminslag
 • Voorkomen van statische elektriciteit
 • Voorkomen elektrische verbinding van het net met metalen behuizing

Aarding in Nederland en België

Tot de zomer van 1997 was het toegestaan om geen aarding in droge ruimtes te plaatsen. Sindsdien moeten nieuw aangelegde installaties geaard zijn. Dit geldt ook voor significante uitbreiding van installaties voor 1997. Ruimtes met geaarde en ongeaarde stopcontacten zijn niet toegestaan.

Verschillende aardingssystemen

Er zijn drie verschillende systemen om een gebouw te aarden:
 

 • TT-aardingssysteem
 • TN-aardingssysteem
 • IT-aardingssysteem

De eerste letter geeft de relatie tussen verdeelnet en de aarde. De tweede letter zegt wat over de relatie tussen de elektrische installatie en de aarde. Bij het TN-systeem kan er eventueel een derde letter bijkomen. Deze bepaalt de uitvoering van de nulleider en de beschermingsgeleider.

Eerste letter

Functie

T

Rechtstreekse verbinding van een punt met de aarde

I

Isolatie van alle actieve delen ten opzichte van de aarde

Tweede letter

Functie

T

Rechtstreeks geaard door middel van aardelektrode

N

Verbonden met de geaarde beschermingsgeleider van het verdeelnet

U

Metalen omhulsel van de apparatuur zijn onderling met elkaar verbonden, maar niet opzettelijk geaard

M

Metalen omhulsel van de apparatuur zijn onderling met elkaar verbonden en verbonden met het sterpunt van de voedingsbron, maar niet opzettelijk geaard

Derde letter

Functie

S

De nulleider en de aardgeleider worden uitgevoerd als afzonderlijke geleiders

C

Één geleider vervult de functie van aardgeleider en nulleider

Gerelateerde producten
 

 

Aarding in de meterkast

Er zijn vier verschillende manieren waarop een installatie geaard kan zijn:
 

 •       Met een aardelektrode
 •       Aarding op de waterleiding
 •       Aarding via het elektriciteitsnet van het energiebedrijf
 •       Collectief aardnet rondom meerdere woningen

Aardpen of aard-elektrode
De aardelektrode (aardpen) maakt contact met de aarde. De aardpen moet diep in de grond worden geslagen en is afhankelijk van verschillende omstandigheden. De aardpen is verbonden met de aardrail in de groepenkast.
 

Aarding op de waterleiding
Oudere huizen zijn nog regelmatig geaard via de waterleiding. Daarbij gaat het om elektrische installaties van voor 1975. Aarding via een waterleiding werkte goed, maar omdat de huidige waterleidingen vaak van kunststof zijn gemaakt (niet geleidend materiaal) is deze manier niet meer bruikbaar.
 

Aarding in de badkamer

De badkamer is één van de gevaarlijkste ruimtes als het gaat om elektriciteit. Omdat er in deze ruimte veel water wordt gebruikt, zijn er hoge eisen gesteld aan de veiligheid. Aarding is voor een badkamer niet de juiste benaming, de NEN1010 spreekt over potentiaalvereffening. Deze term betekent letterlijk: Geen spanning mogen hebben. Dit betekent dat alle vreemde geleidende delen en alle geleidende buitenkanten van toestellen onderling verbonden moeten zijn door middel van een vereffeningsleiding van voldoende doorsnede.

Voorbeelden van geleidende delen: 

 •       Metalen frames in bijvoorbeeld de wand of de aardemat
 •       Waterleidingen
 •       Badkuip of douche
 •       Wapening in de vloer
 •       Wandcontactdozen voor bijvoorbeeld wasmachine/droger

In de NEN1010 staat dat alle vereffeningen plaatselijk moeten zijn. Dit betekend dat alle beschermingsleidingen en vereffeningsleidingen binnen de badkamer met elkaar verbonden moeten zijn.

In de praktijk

In de badkamer moet je een blijvend bereikbare lasdoos voor het CAP* aanbrengen met voldoende spruiten. Plaats deze achter de spiegel of wastafel

* CAP = badkamerrail

Het CAP moet voldoende aansluitklemmen hebben en geschikt zijn voor draden van 4 mm². Je mag maar één draad per aansluitklem gebruiken. Tussen het CAP en de centraaldoos dient een installatiebuis te lopen met een groen/gele vereffeningsleiding van VD draad 2,5 mm².

Tussen het CAP en elk vreemd geleidend deel breng je een aparte leiding aan. Er zijn enkele geleidende delen die geen gevaar kunnen opleveren. Denk hierbij aan deurknoppen, scharnieren, ophanghaken, raam of deurkozijnen, geleidende stankafsluiters en douchebakken.

Voorbeeld van Aarding/Potentiaalvereffening

Aarding badkamer

Aardklemmen Aardklemmen
Radiatorklemmen Radiatorklemmen
Badkameraardingsrail Badkameraardingsrail
Aardelektroden Aardelektroden
Aftakklemmen Aftakklemmen
C klemmen C klemmen
Aardrail Aardrail
Aardscherm Aardscherm
Vereffeningsrail Vereffeningsrail
Aardlitze Aardlitze
Railkoper Railkoper
Aardedraad Aardedraad

 

Aarden zonnepanelen

Het aarden van zonnepanelen is vooral belangrijk bij blikseminslag. Zonnepanelen zelf trekken geen bliksem aan, maar kunnen wel geraakt worden door bliksem. Door het aarden van zonnepanelen kan er geen overbelasting ontstaan, waardoor ze goed blijven werken. Wanneer op je dak een bliksemafleider staat, is het helemaal belangrijk je zonnepanelen te aarden.

Blikseminslag kan beschadigingen veroorzaken in de bedrading, omvormer en in de panelen zelf.

Aarden van zonnepanelen is verstandig, maar niet altijd verplicht. In de volgende situaties is het wel verplicht: 

 •       Wanneer een transformatorloze omvormer wordt gebruikt
 •       Er een bliksemafleider naast de zonnepanelen staat
 •       Als er veel statische elektriciteit wordt opgewektHeb je nog vragen over aarden of een algemene vraag? Aarzel dan niet en neem telefonisch contact met ons op via nummer 088 - 51 11 600 of in het chatvenster rechtsonder in je scherm. Je kan er ook voor kiezen een mail te sturen naar [email protected]