Message here Uitloggen
Menu

Brandveiligheidsnormen voor kabels

Inleiding

De afgelopen jaren zijn er gemiddeld zo’n 4.000 dodelijke slachtoffers gevallen door brand. 90% van deze dodelijke slachtoffers kwam in aanraking met brand binnen een gebouw. Om die reden stelt Europa via de Contstruction Products Regulation (CPR) strengere eisen met betrekking tot het veiligheidsniveau van gebouwen. CPR is de Europese regelgeving voor bouwproducten met als belangrijkste doel het verschaffen van betrouwbare en eenduidige informatie voor bouwwerken, gebouwen en civieltechnische werken.

De belangrijkste doelstellingen van de nieuwe  CPR norm is:

 1.        Meer helderheid (betrouwbare en eenduidige informatie verschaffen)
 2.        Verhoging van de kwaliteit (afname van risico’s)
 3.        Verhoging van de veiligheid (minder brandslachtoffers)


Brandveiligheid bij kabels bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Allereerst speelt de Resistance to fire een belangrijke rol. Hierbij wordt gekeken hoe goed de kabels bestand zijn tegen brand én naar het functiebehoud van de kabels bij de brand. Reaction to fire is het tweede belangrijke veiligheidsaspect. Hierbij wordt gekeken naar de reactie van kabels op het moment dat er brand uit breekt.

CPR kabel

Wat gaat er veranderen rondom CPR brandveiligheid?

De eisen uit CPR brandveiligheid zijn verwerkt door NEN in het normontwerp NEN 8012. Hierin ligt de nadruk erg op brandveiligheid en de rol van kabels hierbij. We hebben de belangrijkste aspecten voor je samengevat:

 • De NEN 8012 vervangt de NTA 8012.

 • Tot 1 juli 2017 is er sprake van een overgangsjaar, na deze datum ben je verplicht de nieuwe Europese veiligheidsnormen te volgen.

 • Ondanks dat de nieuwe normen pas in 1 juli 2017 officieel gehanteerd moeten worden, mag je de nieuwe normen altijd eerder toepassen.

 • De verwachting is dat kabels met de vernieuwde veiligheidsnormen in het eerste kwartaal van 2017 op de markt komen.

  CPR NEN

 • Elektrische kabels worden onderverdeeld in vier brandklassen. De normen zijn strenger dan voorgaande veiligheidseisen. Op de bovenste afbeelding zie je de verschillende brandrisico’s met daarbij de bijbehorende etiketten. Fabrikanten van kabels zijn verplicht deze veiligheidseisen te melden.

 • Kabelfabrikanten zijn een tijd geleden al op de hoogte gesteld van de nieuwe veiligsheidsnormen en hebben dus voldoende aanpassingstijd gehad.

 • Producten die aan de eisen voldoen krijgen een CE-markering. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan de veiligheidseisen.

 • Een elektrotechnicus kan je helpen bij het bepalen van de geschikte brandveiligheidsklasse voor je bekabeling. 

Hebt je na het lezen van dit artikel nog vragen over de brandveiligheid van je kabels? Bel ons gerust op 088 - 51 11 600, of stuur een e-mail naar [email protected], onze medewerkers staan je graag te woord.